Bariera architektoniczna – definicja

Bariera architektoniczna

Bariery architektoniczne definiowane są jako wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Definicja pochodzi ze strony: orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/50070504