Wykorzystanie wind dla niepełnosprawnych w obiektach ochrony zdrowia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obiekty do których ludzie z ograniczoną możliwością poruszania się powinni mieć szczególnie ułatwiony dostęp – ośrodki zdrowia, MOPS, PCPR, ośrodki rehabilitacyjne – muszą być wyposażone w urządzenia umożliwiające im łatwy dostęp do wszystkich pięter budynku.

Wśród obiektów publicznych często występuje sytuacja w której placówki te są umiejscowione w obiektach starego typu. Budynki te bez względu na wysokość najczęściej pozbawione są udogodnień dla inwalidów, a konstrukcja obiektu uniemożliwia nie tylko wygodne poruszanie się osoby na wózku, ale też niemożliwe jest wybudowanie w tym obiekcie windy wewnętrznej czy pochylni umożliwiającej osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku.

Kiedy można zastąpić dźwig osobowy specjalistyczną windą elektryczną

Według obowiązujących przepisów dostosowanie obiektu opieki i ochrony zdrowia, oraz obiektów przeznaczonych szczególnie dla niepełnosprawnych osób mogą zastąpić dźwigi osobowe innymi rozwiązaniami umożliwiającymi likwidację barier architektonicznych. Często w takich budynkach stosuje się korzystniejsze cenowo rozwiązania. Jednym z nich są windy dla niepełnosprawnych – wyspecjalizowane urządzenia oparte o elektryczne podnośniki, platformy zastępujące kabinę, silniki śrubowe do podnoszenia całej konstrukcji urządzenia.

klatka schodowa

Winda dla niepełnosprawnych B900 może być montowana wewnątrz budynku – również w klatce schodowej

Windy typu B900

W zależności od usytuowania budynku oraz występujących w nim barier architektonicznych – jak wysokie progi, stopnie, klatki schodowe, oraz schody przy wejściu do budynku możliwe jest zastosowanie innych rozwiązań. Jednym z często stosowanych jest montaż windy dla niepełnosprawnych typu B900.

To urządzenie stosowane zarówno wewnątrz budynku jak i przy zewnętrznych schodach wejściowych. Ma ono formę podnośnika zabezpieczonego przed działaniem czynników zewnętrznych. Winda B900 zasilana jest prądem 400V i porusza się w płaszczyźnie pionowej z prędkością 0,01 m/s. Wewnątrz budynków montuje się taką windę wewnątrz klatki schodowej i w przypadku różnych miejsc wsiadania-wysiadania z platformy windy jej konstrukcja wyposażona jest w drzwiczki wejściowe (barierki zabezpieczające osobę niepełnosprawną) po różnych stronach urządzenia. W zależności od konstrukcji obiektu można dobrać model oraz konstrukcję windy B900 do indywidualnego charakteru obiektu budowlanego.

Jej wymiary oraz sposób montażu jest zdecydowanie mniejszy niż przy budowie dźwigów osobowych, które wymagają budowy osobnego szybu windy (koszty samego szybu sięgają kilkuset tysięcy złotych przy kilku kondygnacjach budynku). Nieduże wymiary windy dostosowane są do wielości standardowych wózków dla niepełnosprawnych dając odpowiedni zapas miejsca do wjazdu. Również nośność urządzenia dostosowana została do obsługi wyłączenie pojedynczych osób – cena urządzenia jest również dzięki temu niższa niż budowa dźwigu osobowego (zastosowany silnik elektryczny podnośnika śrubowego oraz brak betonowego szybu windy obniża koszty budowy tej windy).

Zobacz więcej przykładów tego typu wind na stronach:

  1. http://www.platformy-przyschodowe.pl/winda-dla-niepelnosprawnych
  2. http://www.academia.edu/5278556/PRZYSTOSOWANIE_OBIEKT%C3%93W_POPRZEMYS%C5%81OWYCH_NA_FUNKCJE_MUZEALNE_Z_PERSPEKTYWY_OSOBY_NIEPE%C5%81NOSPRAWNEJ
  3. https://blogs.uoregon.edu/olis613practicum/files/2015/03/Public-Space-Planning-Design-Manual-ojlx0u.pdf