Zastosowanie elektrycznych podnośników

 

Często spotykanymi urządzeniami wchodzącymi w skład wyposażenia obiektów rehabilitacji osób niepełnosprawnych są elektryczne podnośniki.

Urządzenia tego typu skonstruowane są na podzespołach elektrycznych niskiej mocy, korzystając ze zdobyczy miniaturyzacji pozwalają na zmniejszenie kosztów produkcji urządzeń, oraz samego montażu, wykorzystującego tańsze i lżejsze materiały.

Elektryczne podnośniki dla niepełnosprawnych w obiektach publicznych

W podnośnikach dla niepełnosprawnych ważne jest bezpieczeństwo i stabilność pracy, co wymusza na projektantach tych urządzeń odpowiednie podejście do problemu bezpieczeństwa pracy urządzania, odporności na duże obciążenia i konieczność wieloletniej, bezawaryjnej pracy. Często korzystania z nich muszą nauczyć się osoby starsze, stąd prostota obsługi będzie dużym atutem. Duży nakład na bezpieczeństwo i jakość wytwarzanych podnośników to w praktyce dużo ręcznej i dokładnej pracy – wpływa to na ostateczny koszt montażu podnośników – relatywnie wysoki, jednak zdecydowanie obniżony w ostatnich latach.

Podnośniki dla chorych w szpitalach

Podnośniki elektryczne stosuje się powszechnie na oddziałach szpitali, które leczą osoby niepełnosprawne, czy osoby unieruchomione chorobami. Ich konstrukcja pozwala na powolne i bezpieczne podniesienie bezwładnej osoby i przeniesienie na inne łóżko czy środek transportu taki jak wózek inwalidzki. Spotykane jest często w hospicjach, ale również w domach osoby niepełnosprawnej.

Podnośniki rehabilitacyjne

Stosowane w ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach. Podnośniki rehabilitacyjne mają umożliwić przeniesienie osoby na stoły rehabilitacyjne czy urządzenia do ćwiczeń. Z reguły podnośniki rehabilitacyjne są mobilne, umożliwiając pracę jednego urządzenia w ramach pojedynczej kondygnacji obiektu. Ważną funkcją jest tu elastyczność nosidła w którym osoba chora jest przenoszona.

w basenie

Basen to dobre miejsce do rehabilitacji. Dzięki podnośnikom możliwe jest bezpieczne pływanie w basenie przez osoby niepełnosprawnych.

Podnośniki na basenach

Baseny są częstym miejscem rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dzięki wyposażeniu w nowoczesne podnośniki przygotowane do pracy w warunkach podwyższonej wilgotności osoby niepełnosprawne mogą zostać bezpiecznie przeniesione z wózków do niecki basenu. Podnośniki basenowe dla niepełnosprawnych często mają charakter stałej instalacji wykorzystujące do transportu plastikowe krzesełko poruszające się w płaszczyźnie pionowej. Urządzenie bywa nazywane windą basenową.