Wykorzystanie wind dla niepełnosprawnych w obiektach ochrony zdrowia

nowoczesny szpital

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obiekty do których ludzie z ograniczoną możliwością poruszania się powinni mieć szczególnie ułatwiony dostęp – ośrodki zdrowia, MOPS, PCPR, ośrodki rehabilitacyjne – muszą być wyposażone w urządzenia umożliwiające im łatwy dostęp do wszystkich pięter budynku.

Windy dla osób niepełnosprawnych

krzesełko schodowe

Stosowanie różnorodnych udogodnień w mieszkaniu będzie mieć duże znaczenie nie tylko dla domowników młodych, zarówno duchem jak też ciałem. Jeżeli mieszkamy w domu jednorodzinnym, lub wielorodzinnym z bliskimi, rodzicami, dziadkami i mamy w planach większy remont dobrze przygotować plany przystosowania budynku mieszkalnego pod przyszłe potrzeby wszystkich domowników.

Windy dla niepełnosprawnych – jakie ceny

Winda dla niepełnosprawnych to urządzenie mające na celu poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. Jednym z głównych, niemal podstawowych dla funkcjonowania osób poruszających się na wózkach inwalidzkich problemów jest radzenie sobie z barierami architektonicznymi . Czy osoba na wózku może normalnie funkcjonować? Nie można ukryć, że osoby poruszające się na… Czytaj »

Bariera architektoniczna – definicja

Bariera architektoniczna Bariery architektoniczne definiowane są jako wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Definicja pochodzi ze strony: orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/50070504

Uzyskanie dofinansowania PFRON

platofmra schodowa

Pierwszą informację, jaką będziemy tutaj przekazać będą warunki dofinansowania wind schodowych przez PFRON. Jego wysokość wynosi aktualnie do 80% wartości sprzętu. Więcej informacji na temat dokumentacji oraz sposobu starania się o bezzwrotne dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, oraz sprzętu likwidującego bariery architektoniczne znajdziesz w artykule „Windy dla niepełnosprawnych – jakie ceny?”