Niepełnosprawni – bariery w przestrzeni publicznej

Osoby niepełnosprawne stanowią dość spory odsetek społeczeństwa. Nie wszystkie oczywiście z tych osób, które mają jakiekolwiek orzeczenie o niepełnosprawności, są to faktycznie osoby o których myślimy że są niepełnosprawne. Niemniej jednak osób o sporych ograniczeniach jest dość dużo.

niepełnosprawny

Jak żyje się w Polsce ludziom niepełnosprawnym?

Polska jest krajem, w którym niepełnosprawnym jeszcze kilkanaście lat temu żyło się bardzo źle. Coś takiego jak podjazd dla wózka inwalidzkiego lub winda dla niepełnosprawnych, albo nie istniało albo było niezwykle egzotyczne. Odpowiednio zaprojektowana infrastruktura wcale nie musi być droższa lub dużo droższa, od tej która jest projektowana i wykonywana tylko i wyłącznie dla osób pełnosprawnych. Na szczęście te czasy już minęły i możemy obserwować w naszym kraju spory postęp, niestety postęp ten nie jest jednakowy wszędzie. Klasycznie prym w usuwaniu barier dla osób niepełnosprawnych wiodą duże miasta. Te najmniejsze zazwyczaj są daleko w tyle. Nic w tym dziwnego. Jeżeli na wiosce nie ma nawet chodnika to raczej nie można by się spodziewać, że w Urzędzie Gminy będą zamontowane windy dla niepełnosprawnych.

Powyższa sytuacja wynika z dwóch rzeczy. Pierwszą mogą być faktyczne problemy finansowe i brak środków. Drugi przypadek jest częstszy. W naszym kraju jest jeszcze za mała świadomość potrzeb osób niepełnosprawnych. Jeżeli zatem jesteśmy osobami, które są decyzyjnej w tego typu sytuacjach, powinniśmy dowiedzieć się w jaki sposób możemy pomagać osobom niepełnosprawnym.

Jaki sposób możemy pomagać osobom niepełnosprawnym

winda dla niepełnosprawnych

winda dla niepełnosprawnych

Najprostszą metodą, która pomaga osobom niepełnosprawnym jest usuwanie barier architektonicznych. Do barier takich należą między innymi wysokie krawężniki, brak obniżenia chodnika przy przejściu dla pieszych, autobusy wysoko-podłogowe ze schodami, brak wind dla niepełnosprawnych, parkingów, platform, podnośników dla niepełnosprawnych, brak pochylni, podjazdów itp.

Wymienione rzeczy są proste w wykonaniu oraz stosunkowo tanie. Wystarczy tak naprawdę odpowiednio wcześniej o nich pomyśleć. Innymi udogodnieniami są na przykład odpowiednio wykonane sygnalizatory na przejściach dla pieszych. Kolejną sprawą są bariery techniczne. Takie bariery dotyczą przede wszystkim urządzeń, których ludzie pełnosprawni używają na cały dzień bez przeszkód, natomiast osobom niepełnosprawnym korzystanie z nich, stwarza duże problemy bądź jest wręcz niemożliwe. Dotyczy to między innymi obsługi samochodu oraz innych urządzeń. Należą do nich chociażby obsługa telefonu, komputera itp. Osoby niepełnosprawne z barierami z tej strony spotykają się na co dzień. Dotyczy to ich przestrzeni prywatnej oraz publicznej, gdyż konieczność korzystania z wspomnianych urządzeń w urzędach lub w pracy jest obecnie na porządku dziennym.

Pomoc asystenta

Osobą, która jest w stanie ułatwić niepełnosprawnemu wykonywanie czynności dnia codziennego jest asystent osoby niepełnosprawnej. Pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności, przykładami takich zadań są: ubieranie, kąpiel, przygotowanie posiłków. Asystent osoby niepełnosprawnej świadczy pomoc a nie wyręcza a to bardzo istotne w procesie socjalizacyjnym osoby niepełnosprawnej. W Polsce nie brakuje ludzi wykonujących ten zawód, szkoły policealne szkolą pracowników socjalnych w tym asystentów osób niepełnosprawnych. Kończąc szkołę policealna są to osoby w pełni gotowe do wykonywania takiego zawodu. Więcej na temat pracy asystenta dowiesz się na stronie www.sukcesedukacja.pl

ów itp